84 Baithaks of Shri Vallabhacharyaji across India

 

 

Baithaks in Vraj

1)      ShriMaad Gokul’s main Baithakji

2)      Badi Bhitar Baithakji

3)      In the Shaiya Mandir Baithakji

4)      Vrundavaan

5)      Mathura

6)      Madhu Vaan

7)      Kumud Vaan

8)      Bahula Vaan

9)      RadhaKrushna Kund

10)  Mansi Ganga

11)  Parasoli

12)  Anyor

13)  Govind Kund

14)  Sundar Shila

15)  GiriRaj

16)  Kam Vaan

17)  Gahavar Vaan

18)  Sanket Vaan

19)  Naand Gaam

20)  Kokila Vaan

21)  Bhandir Vaan

22)  Maan-Sarovar

 

 

Baithaks around India

23)  Sukar-Kshetra (Soramji)

24)  Chitrakut

25)  Ayodhya

26)  Naimisharanya

27)  Kashi 1

28)  Kashi 2

29)  HariHar-Kshetra

30)  Janakpur

31)  Ganga-Sagar

32)  Champaranya 1

33)  Champaranya 2

34)  Jagan-Nathpuri

35)  Pandharpur

36)  Tapovaan at Nasik

37)  Paana-Nrusiha

38)  Lakshman-Balaji

39)  Raangaji

40)  Vishnu-Kanchi

41)  Setubandha at Rameshvar

42)  Malayachal mountain

43)  Loha-Gadh

44)  On the banks of the Tamraparni river

45)  On the banks of the Krushnaa river

46)  Pampa Sarovar (lake)

47)  Padmanabhji

48)  Janardan-Kshetra

49)  Vidya-Nagar

50)  Trilokbhanji

51)  Mountain Totadri

52)  Darvasenji

 

 

Baithaks in Guajarat

53)  Surat

54)  Bharuch

55)  Morbi

56)  Nava-Nagar (Jam-Nagar)

57)  Jamkhambhaliya

58)  Pindtarak

59)  Mul-Gomtaji

60)  Dwarika

61)  Gopi Talav (lake)

62)  Shankhodwaar

63)  Narayan Sarovar (lake)

64)  Juna-Gadh

65)  Prabhas-Kshetra

66)  Madhavpur

67)  Gupta-Prayag

68)  Tagadi

69)  Naroda

70)  Godhara

71)  Kheralu

72)  Siddhpur

 

 

Baithaks around India (cont)

73)  Avantikapuri (Ujjain)

74)  Pushkar

75)  Kuru-Kshetra

76)  Haridwaar

77)  Badrikashram

78)  Kedar-Nathji

79)  Vyasashram

80)  Himalaya

81)  On the banks of Vyas Ganga

82)  Mandarachal

83)  Adel

84)  Charnat

 

Mahaprabhuji – 84 Baithakss

Shri Gausaiji – 28 Baithaks

Shri Girdharji – 4 Baithaks

Shri GokulNathji – 13 Baithaks

Shri BalKrushnalalji 1 Baithak

Shri Raghunathji – 1 Baithak

Shri Ghanshyamji – 1 Baithak

Shri Hari-Raiji – 7 Baithaks

Shri Damodardas Harsaniji – 3 Baithaks

 

 

Northern India – 39 Baithaks

Southern India – 18 Baithaks

Eastern India – 4 Baithaks

Western India – 20 Baithaks

Central India – 3 Baithaks

 

 

More information on Baithaks
Addresses of 58 baithaks

List of baithaks of Vallabhkul

Map of Baithaks around India 

Map of Baithaks around Vraj

Map of Baithaks around Guajarat

  

 

 This is edited from a document that was emailed to me. 
If anyone knows the author or original website, please let me know.

Pushti Marg

Return to the main courtyard of the Haveli

 

[email protected]